Chi tiết câu hỏi

Cụm từ “sắt cầm tịnh hảo” trong câu sau có ý nghĩa gì?
“Thương ôi! Bấy lâu sắt cầm tịnh hảo
Bỗng ai làm chăn gối lẻ loi”.
(Quan Âm Thị Kính)

950

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7