Chi tiết câu hỏi

Câu hát “Trách lòng ai nỡ phụ lòng/ Đang tay nỡ bẻ phím đồng làm đôi” trong vở chèo “Quan Âm Thị Kính” thể hiện điều gì?

325

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7