Chi tiết câu hỏi

Theo em, vì sao Thị Kính trong vở chèo “Quan Âm Thị Kính” lại bị đối xử bất công khi ở gia đình Sùng bà?

300

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7