Chi tiết câu hỏi

Trong vở chèo “Quan Âm Thị Kính”, việc Thị Kính quyết tâm “trá hình nam tử bước đi tu hành” có ý nghĩa gì? Đó có phải là con đường giúp nhân vật thoát khỏi đau khổ trong xã hội cũ không?

255

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 7