Chi tiết câu hỏi

Nêu tác dụng dấu hai chấm trong đoạn văn sau:
“Xan-chô Pan-xa vội thúc lừa chạy đến cứu, và khi tới nơi thì thấy chủ nằm không cựa quậy: đó là kết quả cái ngã như trời giáng của lão và con Rô-xi-nan-tê”.

232

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8