Chi tiết câu hỏi

Chỉ ra tác dụng dấu ngoặc đơn trong đoạn văn sau:
“Nguyễn Dữ có “Truyền kì mạn lục (ghi lại một cách tản mạn các truyện lạ được truyền) được đánh giá là “thiên cổ kì bút” (bút lạ muôn đời), là một mốc quan trọng của thể loại văn xuôi bằng chữ Hán của văn học Việt Nam”.
(Văn học 10, Tập 1, Trang 82)

204

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8