Chi tiết câu hỏi

Chỉ ra tác dụng dấu ngoặc kép trong câu sau:
“Sau khi đến được ba ngày, anh hỏi tôi: “Anh Dân, anh có biết chữ quốc ngữ không?”. Tôi hơi thẹn nhưng trả lời thành thật: “Không, tôi không biết””.
(Trần Dân Tiên)

242

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8