Chi tiết câu hỏi

Bốn câu thơ sau trong đoạn trích “Hai chữ nước nhà” cho ta thấy điều gì?
“Bốn phương khói lửa bừng bừng,
Xiết bao thảm hoạ xương rừng thành sông!
Nơi đô thị thành tung quách vỡ,
Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con.”
(Trần Tuấn Khải)

200

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8