Chi tiết câu hỏi

Trong đoạn trích “Hai chữ nước nhà”, em có nhận xét gì về giọng điệu của đoạn thơ? Thể thơ truyền thống song thất lục bát đã góp phần vào việc thể hiện giọng điệu đó như thế nào?

202

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8