Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, tìm m để phương trình ${x^2} + {y^2} + {z^2} - 2(m + 2)x + 4my - 2mz + 5{m^2} + 9 = 0$ là phương trình mặt cầu.

300

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12