Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu đi qua ba điểm $A(1;2;0),\,B( - 1;1;3),\,C(2;0; - 1)$ và có tâm nằm trong mặt phẳng (Oxz). Tìm toạ độ tâm của mặt cầu.

262

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12