Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( {4;5; - 2} \right),B\left( {2;2;7} \right).$ Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho MA + MB nhỏ nhất.

544

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12