Chi tiết câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, có 2 điểm trên trục hoành mà khoảng cách đến điểm $M\left( { - 3;1;z} \right)$ đều bằng 32. Tổng hoành độ của hai điểm đó là bao nhiêu?

352

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12