Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Từ ấy”, khi được giác ngộ lí tưởng cách mạng, nhà thơ đã có một nhận thức mới về lẽ sống. Lẽ sống đó là gì?

310

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11