Chi tiết câu hỏi

Đoạn thơ dưới đây thể hiện nội dung gì?
“Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”.

267

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11