Chi tiết câu hỏi

Cần hòa tan bao nhiêu gam oleum ${H_2}S{O_4}.3S{O_3}$ vào 288 gam ${H_2}O$ để được dung dịch ${H_2}S{O_4}$ có nồng độ 20%?

393

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10