Chi tiết câu hỏi

Hấp thụ 8,96 lít khí $S{O_2}$ (điều kiện tiêu chuẩn) bằng 300ml dung dịch NaOH 2M. Muối nào được tạo thành sau phản ứng?

292

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10