Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy 128 gam lưu huỳnh trong 100 gam oxi thu được m gam $S{O_2}$. Tính giá trị của m.

255

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10