Chi tiết câu hỏi

Trộn 2 thể tích dung dịch ${H_2}S{O_4}$0,2M với 3 thể tích dung dịch ${H_2}S{O_4}$0,5M được dung dịch có nồng độ mol là bao nhiêu ?

259

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10