Chi tiết câu hỏi

Oxi hóa hoàn toàn m gam một kim loại hóa trị III thành oxit tương ứng cần dùng $\frac{8}{9}$m gam oxi. Xác định kim loại đã dùng.

1071

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10