Chi tiết câu hỏi

Đun nóng hỗn hợp gồm 28 gam bột sắt và 3,2 gam bột lưu huỳnh đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dung với dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí Y.

340

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10