Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn 200 ml dung dịch $Ba{\left( {OH} \right)_2}$ 0,5M . Khối lượng kết tủa thu được là

409

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10