Chi tiết câu hỏi

Một oxit nitơ có công thức là $N{O_x}$ và nitơ chiếm 30,43% về khối lượng. Xác định công thức hóa học của oxit.

207

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8