Chi tiết câu hỏi

Tính thể tích khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,4g Mg.

182

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8