Chi tiết câu hỏi

Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hết 46,5 gam photpho.

232

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8