Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy 6g cacbon trong bình đựng 19,2 gam khí oxi. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra sau phản ứng.

188

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8