Chi tiết câu hỏi

Giải bất phương trình: ${\left( {\sqrt 5 + 2} \right)^{x - 1}} \ge {\left( {\sqrt 5 - 2} \right)^{ - {x^2} + 3}}.$

180

Lượt xem

Môn Toán học Ôn thi THPT Quốc gia