Chi tiết câu hỏi

Từ độ cao 5 m, một vật nặng được ném theo phương thẳng đứng lên phía trên với vận tốc ban đầu 4 m/s. Chọn trục toa độ Oy thẳng đứng hướng lên trên. Viết phương trình chuyển động của vật.

324

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10