Chi tiết câu hỏi

Hai viên bi sắt được thả rơi cùng độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5 s. Lấy g = 10 $m/{s^2}$. Tính khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ nhất rơi được 1,5 s.

480

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10