Chi tiết câu hỏi

 Bánh của một xe ôtô có bán kính 30 cm. Trong một giờ thì bánh xe quay được 31 847 vòng. Tính tốc độ của xe.

230

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10