Chi tiết câu hỏi

Một sợi dây không dãn dài l = 1 m, một đầu giữ cố định ở O cách mặt đất 25 m còn đầu kia buộc vào viên bi. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ góc ω = 20 rad/s. Khi dây nằm ngang và vật đi xuống thì dây đứt. Lấy g = 10$m/{s^2}$. Tính thời gian để viên bi chạm đất kể từ lúc dây đứt.

251

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10