Chi tiết câu hỏi

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Xác định tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim.

433

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10