Chi tiết câu hỏi

Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là $3,{84.10^8}m$, chu kì của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất là 27,32 ngày. Tốc độ dài của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất là bao nhiêu ?

356

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 10