Chi tiết câu hỏi

Oxi hóa 4,6 gam một ankanol Y bằng bột CuO, sau phản ứng thấy khối lượng rắn giảm 1,6 gam. Xác định công thức của Y.

195

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11