Chi tiết câu hỏi

Oxi hóa hoàn toàn một anđehit mạch hở X thu được axit hữu cơ Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,7839. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X.

245

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11