Chi tiết câu hỏi

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử ${C_5}{H_{12}}O$. Có bao nhiêu đồng phân có thể tác dụng được với Na.

168

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11