Chi tiết câu hỏi

Đun nóng một hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức với ${H_2}S{O_4}$ đặc ở ${140^o}C$ thu được 7,2 gam hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau và 2,16 gam nước. Xác định công thức của hai ancol.

186

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11