Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức thu được 70,4 gam $C{O_2}$ và 39,6 gam nước. Tính giá trị của m.

347

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11