Chi tiết câu hỏi

Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol $C{H_3}OH$ và 0,2 mol ${C_2}{H_5}OH$ với ${H_2}S{O_4}$ đặc ở ${140^o}C$. Tính khối lượng ete thu được.

263

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11