Chi tiết câu hỏi

Một ancol mạch hở có công thức tổng quát là ${C_4}{H_8}{O_x}$. x có thể nhận giá trị nào ?

291

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11