Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hiđrocacbon Y chỉ thu được $C{O_2}$ và ${H_2}O$ có số mol bằng nhau. Số mol oxi tiêu tốn gấp 3 lần số mol của X. Khi cộng hợp lại với ${H_2}O$ thu được ancol đơn chức. Xác định công thức cấu tạo của X.

274

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11