Chi tiết câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 1,11 gam rượu no, đơn chức, mạch hở Y cần vừa đủ 2,016 lít ${O_2}$ (đktc). Y không bị oxi hóa bởi CuO nung nóng. Xác định công thức cấu tạo của Y.

290

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11