Chi tiết câu hỏi

Khi đun nóng một ancol X với ${H_2}S{O_4}$ ở nhiệt độ thích hợp thu được một chất hữu cơ có tỉ khối so với X là 1,4375. Xác định công thức của X.

282

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11