Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: ${4.2^{{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{i}}{{\rm{n}}^{\rm{2}}}{\rm{x}}}} + {2^{c{\rm{o}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}x}} = 6.$

157

Lượt xem

Môn Toán học Ôn thi THPT Quốc gia