Chi tiết câu hỏi

Giải bất phương trình: $\sqrt {{9^x} - {3^{x + 2}}} > {3^x} - 9.$

179

Lượt xem

Môn Toán học Ôn thi THPT Quốc gia