Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình : ${5^{{x^2} + 3x + 2}} - {5^{2{x^2} + 5x + 3}} = {\left( {x + 1} \right)^2}.$

174

Lượt xem

Môn Toán học Ôn thi THPT Quốc gia