Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình : ${\log _3}\frac{{{x^2} + x + 3}}{{2{x^2} + 4x + 5}} = {x^2} + 3x + 2.$

206

Lượt xem

Môn Toán học Ôn thi THPT Quốc gia