Chi tiết câu hỏi

Một tụ điện có điện dung 500 pF được mắc vào hiệu điện thế 100 V. Điện tích của tụ điện là bao nhiêu ?

209

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11