Chi tiết câu hỏi

Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi $\varepsilon $. Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện
A. giảm đi $\varepsilon $ lần.
B. tăng lên $\varepsilon $ lần.
C. không thay đổi.
D. thay đổi $\varepsilon $ lần.

731

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11