Chi tiết câu hỏi

Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau C = 8 μF ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150 V. Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là bao nhiêu ?

1750

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 11